Organisatie

landstede volleybalVeel sportorganisatie worden door een of meerdere zaken gekenmerkt:

 • Aanwezigheid van vrijwilligers in de leiding en/of uitvoering. Dit kan invloed hebben op o.a. beschikbaarheid, motivatie/betrokkenheid, kennisniveau en kwaliteit
 • Te grote workload voor te weinig mensen
 • Grote invloed van sportieve prestaties op de organisatie
 • Beperkte financiële middelen, vaak ook nog fluctuerend
 • Afhankelijkheid van veel externe partijen (sponsoren, overheid, sportaccommodatie, supporters/bezoekers, tegenstanders/teams/spelers, etc)
 • Grote invloed van publieke opinie en media

Samengevat kan gesteld worden dat de continuïteit van sportorganisaties vaak onder druk staat. Het vertrek van een grote sponsor, een jaar met tegenvallende prestaties (met minder toeschouwers en sponsorinkomsten), of het vertrek van enkele medewerkers met specialistische kennis kan de organisatie voor grote problemen stellen.

Noppers Advies kan uw organisatie helpen met het vergroten van de continuïteit, vergroten van de professionaliteit en groei. Om dit te realiseren, geeft Noppers Support advies en bieden we u praktische ondersteuning/uitvoering op de volgende gebieden:

 • Verbeteren organisatiestructuur
 • Verbeteren planmatig werken
 • Verbeteren interne communicatie
 • Verbeteren aansturing en betrokkenheid medewerkers
 • Verbeteren financieel inzicht en controle
 • Verbeteren administratieve processen / efficiënter werken / verlagen kosten
 • Verbeteren kennisniveau

 

Alle kennisgebieden voor Sport: