Werkwijze

Bram VermeulenNoppers Support kan uw organisatie op verschillende manieren in verschillende omstandigheden versterken:

 • Interim opdrachten
 • Projectleiding
 • Kortstondige klussen
 • Ondersteuning tijdens periodes met piekbelasting
 • Ondersteuning bij onvoldoende kennis in uw organisatie
 • Ondersteuning bij onderbezetting / tijdelijke vervanging

Voor een succesvolle samenwerking is het van belang dat partijen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Daarom werkt Noppers Support op basis van een aantal uitgangspunten:

Duidelijkheid
Over de inhoud van de opdracht, de planning, de afgesproken prijs, de wijze van onderlinge communicatie, en de rol van Noppers Support binnen de organisatie van de opdrachtgever.

Gestructureerde werkwijze
Bij alle opdrachten werkt Noppers Support via een vast stappenplan, teneinde de verwachtingen van de opdrachtgever volledig waar te kunnen maken:

 • Oriënterend gesprek
 • Opdrachtbepaling, inclusief planning
 • Uitvoering, met tussentijdse rapportage en mogelijke bijsturing
 • Verslaglegging door Noppers Support
 • Evaluatie

Resultaat
Het resultaat van het werk van Noppers Support, of het nu een adviserend, management, of uitvoerend karakter heeft, moet zo veel mogelijk concreet en meetbaar zijn. De resultaten liggen meestal op het volgende vlak:

 • Succesvol afronden van een project
 • Verlaging kosten
 • Verminderen werkdruk
 • Verminderen fouten/miscommunicatie (intern en extern)
 • Vergroten klantgerichtheid/klantvriendelijkheid/klanttevredenheid
 • Vergroten omzet
 • Verbeteren management-informatie en management-controle

Flexibel
Hoewel elke opdracht op een gestructureerde wijze wordt uitgevoerd, moet er altijd ruimte zijn voor bijsturing. Bijvoorbeeld vanwege gewijzigde omstandigheden of voortschrijdend inzicht.