Marketing

nuhr natuurlijk selectieVeel theaters hebben grote ambities ten aanzien van marketing. Vaak blijft het echter bij goede bedoelingen. Allereerst is het marketing-beleid vaak onvoldoende gedefinieerd. Daarnaast wil men vaak te veel in één keer waardoor men niet weet hoe men moet starten. Bovendien weet men onvoldoende hoe de beschikbare data (uit het ticketing-systeem) te generen, te analyseren, en te interpreteren. Tenslotte ontbreekt het vaak aan tijd omdat men bezig is met de waan van de dag.

Noppers Support geeft advies en biedt praktische ondersteuning/uitvoering op de volgende gebieden:

  • Analyse van klantinformatie en koopgedrag
  • Ontwikkeling marketing-strategie
  • Opstellen van marketing (jaar-)planningen
  • Uitvoering promotionele acties
  • Effectiviteitmeting van promotionele acties
  • Gebruik social media
  • Ontwikkeling customer loyalty

 

Andere kennisgebieden bij Theater: