Programmering

nnt mijn tweedeDe programmering is dé kritische succesfactor binnen elk theater. Naast de artistieke afwegingen die gemaakt worden, is het van groot belang vooraf goed te kunnen inschatten hoe groot het publiek voor een bepaalde voorstelling is. Zo kan er een reële prognose/budget van het seizoenprogramma worden gemaakt.

Noppers Support geeft advies en biedt praktische ondersteuning/uitvoering op de volgende gebieden:

  • Analyse programmeringsresultaten uit het verleden
  • Monitoren en doorrekenen programmering
  • Uitvoering gehele programmering

 

Alle kennisgebieden bij Theater: