Sponsoring

middenhal van bovenSponsoring is belangrijk voor bijna elke sportorganisatie. Het zorgt voor de noodzakelijke financiële middelen of het helpt de organisatie met faciliteiten of kennis. Sportsponsoring heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Het gaat tegenwoordig om veel meer dan geld geven in ruil voor je naam op het shirt, een reclamebord langs het veld of twee stoelen op de VIP-tribune. Bij sponsoring verwachten bedrijven dat ze serieuze aandacht krijgen, geholpen worden met het oplossen van een communicatieprobleem, of er gezamenlijke maatschappelijke projecten opgestart worden.

Noppers Support geeft advies en biedt praktische ondersteuning/uitvoering op de volgende gebieden:

  • Opstellen sponsorplan
  • Toevoegen waarde aan sponsorschap
  • Acquisitie en relatiebeheer
  • Verbeteren communicatie met sponsoren
  • Organisatie sponsoractiviteiten
  • Ontwikkelen maatschappelijke activiteiten

 

Alle kennisgebieden voor Sport: