Voorverkoop

vm&vvHoewel in de meeste theaters de abonnementenperiode/voorverkoop terrein verliest ten opzichte van de losse verkoop, blijft het een bijzonder én belangrijk onderdeel van de ticketing. Met name omdat de periode relatief kort is en de opbrengsten hoog. Daarnaast markeert de abonnementenperiode de overgang naar een nieuw seizoen, wat gepaard gaat met vele veranderingen op allerlei gebied. Dit betekent dat er in korte tijd veel (gedeeltelijk gewijzigde) werkzaamheden moeten worden uitgevoerd (piekbelasting), waardoor er een grotere kans is dat er iets mis gaat. Wanneer er iets fout gaat, heeft het ook direct grote consequenties (het betreft grote bedragen en veel verschillende klanten). Door een goede planning, een juiste inventarisatie van risico’s, een goede voorbereiding, een optimale spreiding/verdeling van werkzaamheden en goede rapportage, kan een theater maximale grip op dit belangrijke proces krijgen.

Noppers Support geeft advies en biedt praktische ondersteuning/uitvoering bij de abonnementenverkoop. Hierbij kunt u denken aan:

  • Opstellen planningen
  • Beschrijving procedures/werkafspraken/taakverdeling
  • Risico-inventarisatie + uitvoering testen
  • Realisatie seizoenbrochure
  • Opstellen promotieplan
  • Monitoring en rapportage

 

Andere kennisgebieden bij Theater: