Software

familie avenierVoor theaters zijn er vele software-pakketten op de markt op het gebied van ticketing, CRM, planning, website, marketing etc.. Goede software én goed gebruik van de beschikbare software helpen organisaties sterk op weg bij het realiseren van hun doelstellingen.

De ervaring leert dat bij veel theaters de mogelijkheden van de software nog onvoldoende worden benut. Met als gevolg dat men niet over de gewenste marketing/managementinformatie beschikt, de werkzaamheden te omslachtig uitgevoerd worden of de interactie met klanten onnodig moeizaam verloopt. Dit kan leiden tot irritatie en de wens om (wellicht onnodig) te switchen naar andere systemen.

Noppers Support geeft advies en biedt praktische ondersteuning/uitvoering op de volgende gebieden:

  • Beter gebruik maken van de mogelijkheden van software
  • Realiseren van koppelingen tussen verschillende systemen
  • Instructie/opleiding op maat over gebruik software
  • Begeleiding selectieproces nieuwe software

 

Andere kennisgebieden bij Theater: